Women's Shoes Sizing Chart – BauBax-EU

EU

 • Home
 • Women's Shoes Sizing Chart
 • WOMEN'S SHOES SIZING CHART

  US 5 6 7 8 9 10 11
  UK 2 - 2.5 3 - 3.5 4 - 4.5 5 - 5.5 6 - 6.5 7 - 7.5 8 - 8.5
  INCHES 8 1/2 8 7/8 9 3/8 9 1/2 9 7/8 10 3/8 10 5/8
 • WOMEN'S SHOES SIZING CHART
  US 5 6 7 8 9 10 11
  UK 2 - 2.5 3 - 3.5 4 - 4.5 5 - 5.5 6 - 6.5 7 - 7.5 8 - 8.5
  CMs 21.5 22.5 23.5 24 25 26 27
 • Measuring Guide
BACK TO TOP